Tag Archives: hawk

الگوریتم hawk گوگلالگوریتم hawk گوگل به لوکال سئو (سئو محلی ) مربوط می شود و به “الگوریتم باز شکارچی یا همان شاهین” معروف است. گوگل در روز ۲۲ آگوست ۲۰۱۷ الگوریتم هاوک را رونمایی کرد. این الگوریتم تغییرات را روی سئو محلی (لوکال سئو) اعمال خواهد کرد .قبل از توضیح در مورد “الگوریتم هاک” با “Possum” آشنا شوید.