Tag Archives: H1

تگ های هدینگ Heading در سئو و نکاتی برای بهینه کردن تگ های H1 تا H6تگ های هدینگ Heading یا تگ های تیتر وظیفه ایجاد سرتیتر بخش های مختلف یک محتوا را بر عهده دارند.این تگ های هم برای کاربر و برای موتور جست و جو مهم هستند و در این مقاله به بررسی اهمیت استفاده از این تگ ها در سئو و نحوه صحیح به کارگیری آنها را بحث کرده ایم.


چه تفاوتی میان یک عنوان H1 و عنوان سئو (SEO title) وجود دارد؟عنوان سئو (SEO title) و نیز عنوان H1 در هر پستی نقشی تعیین کننده برای ورود مخاطبین و مراجعه آنها به محتواهای شما دارند. دراین مقاله با بررسی پلاگین Yoast به تفاوت در این دو عنوان پرداخته و می بینیم که چه تفاوتی میان این دو عنوان وجود دارد.