Tag Archives: gam3rir

برای مثال مقایسه دو سایت zoomg.ir و gam3r.irدر حالی که بسیاری از سایت ها اغلب فاکتور های سئو را رعایت می کنند و مطالب اختصاصی با کیفیت میزارند ولی بازدید آنچنانی ندارند این در حالی است که سایت های معروف ایران حتی با وجود رعایت کمتر این موارد بازدید بیشتری دارند، آیا آنها ترفند های خاصی دارند که دیگران از آنجا بی خبرند و قانون نا نوشته ای در این …