Tag Archives: DevOps

کاربرد DevOpsشاید IT یکی از بزرگترین صنایعی باشد که هر روز در آن واژگان جدیدی به دایره لغات ما افزوده می شود، یکی از این لغات جدید DevOps است که از سال ۲۰۰۹ شروع به ظهور کرده و از ۲۰۱۴ بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و اگر در لیست مشاغل خارجی بدنبال … ادامه نوشته » …