Tag Archives: breadcrumbs

Breadcrumbs و تاثیر آن بر سئو وب سایتاین روش اصولا برای وب سایت هایی است که دارای دسته بندی های زیاد و در کل ، دارای وب سایت بزرگی هستند و بنابر این دارای صفحات و لینک ها بسیاری نیز هستند ، اما وب سایتی که زیاد بزرگ نیست و محتوای زیادی هم ندارد ، بهتر است که از Breadcrumbs استفاده نکند ، در این صورت این روش از لحاظ سئو و بهینه سازی …


اهمیت breadcrumbs در سئوآموزش فعال کردن و جای گذاری کدها breadcrumbs در افزونه yoast seo آموزش فعال کردن و جای گذاری کدها breadcrumbs در افزونه yoast seo در مقالات اخیر از آموزش سئو از اهمیت breadcrumbs در سئو برایتان نوشتیم. برای فعال سازی کامل ویژگی breadcrumbs یا ریز آدرس ها در افزونه yoast seo، شما نیاز به مقداری […].