Tag Archives: Alt

تگ Alt یا متن جایگزین تصویر چیست و چه تأثیری بر روی سئو دارد؟متن جایگزین تصویر (alt text) ، که با عناوینی همچون صفت جایگزین، توصیف جایگزین، و در زبان محاوره ای تگ Alt (که این عبارت از نظر فنی و تکنیکی درست نیست!) نیز شناخته می شود، به عنوان یک کد در HTML برای توصیف ظاهر و کارکرد یک تصویر در یک صفحه مورد استفاده قرار می گیرد.


تگ Alt چیست؟استفاده از تصاویر سبب درک بهتر مطلب توسط کاربران اینترنتی می‌شود,اما کاربرد تصاویر تنها به این مورد خلاصه نمی‌گردد. تصاویر نقش اساسی در بهبود سئو سایت ایفا می‌کنند استفاده از تصاویر جذاب نه تنها به بهتر خوانده شدن مقاله سایت شما توسط کاربران کمک می‌کند, بلکه قادر هستند ترافیک خوبی را نیز …