Tag Archives: پرده

قیمت پرده زبراصبا. خداوند، سه چیز را دوست می دارد : کم گویی، کم خوابی و کم خوری ؛ و سه چیز را خداوند دشمن می دارد :پُرگویی، پُرخوابی و پُرخوری . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]. سئو. قیمت پرده زبرا. شنبه ۹۶ اسفند ۵ , ساعت ۴:۲۴ عصر …