سئو سایتمن یک وب ساست تک صفحه ای دارم. می خواهم به موتور سرچ معرفی کنم و رنکینگش بالا بیاد و وقتی سرچ می کنم در صغجه اول دیده شود.