اهمیت تجربه کاربری ux در سئو سایتارتباط بین تجربه کاربری ux و سئو سایت را باید در استراتژی سئو اعمال کنید.ux برای سئو سایت اهمیت دارد و شامل موبایل فرندلی، ناوبری وب سایت و …