اطلاعاتی کامل درباره ثبت برندتعریف برند برند یعنی یک نام ، نشانه ،علامت، عبارت و ترکیبی از این ها که با هدف متمایز کردن کالا و خدمات شما با کالا و خدمات سایر رقبایتان بکار می رود …