آیا سئوی منفی حقیقت دارد؟سئو سیاه و یا همان سئوی منفی (Negative SEO) جزء تکنیک هایی از سئو است که به کارگیری آن توسط گوگل منع شده است. کارشناسان زیادی باوردارند که …