سئو و بهینه سازی صفحه تماس با ماگوگل اضافه کردن نقشه با سایت را آسان کرده است، همچنین این نقشه ها به سئو سایت شما مخصوصا در عبارات مرتبط با مکان شما، کمک زیادی می کند. از نمایش …