نحوه شناسایی لینک های خراب در وب سایت شما با استفاده از ابزار گوگل وبمسترمراحل. شناسایی لینک های خراب در وب سایت. ۱) با استفاده از اعتبار ورود به سیستم، به ابزار وب مستر گوگل خود وارد شوید. (در درجه اول لازم است که یک حساب …