جلسه اول آموزش سئو خارج صفحه: تعریف سئو خارج صفحهبه تمامی فعالیت هایی که روی مطالب داخل سایت در جهت بهینه سازی سایت و کسب رتبه های برتر در گوگل منتهی شد، سئو داخل صفحه گفته میشود. این آموزش را …