پاسخگویی آنلاینمهمترین عوامل تاثیر گذار بر خرید آنلاین: هنگامی که شما برای کسب و کار خود تصمیم به فعالیت در فضای مجازی یا ایجاد یک وب سایت می گیرید جذب مشتری …