سئو سازی وردپرس نقره ایسئو سازی وردپرس در این نوع از سفارش به صورت مقدماتی و برای سایت های کوچک و با بازدید کمتر از ۱۰۰۰ بازدید ماهانه انجام میشود .