خرداد ۱۳۹۷ناسا امروز از برنامه خود برای پرتاب یک هلیکوپتر خودران همراه با کاوشگر Mars 2020 خبر داد که قرار است در آینده روانه مریخ شود. ادامه نوشته ».