صرفه جویی در هزینه های تبلیغات با سئو و بهینه سازی کردن سایتمن هم به اکثر این دوستان سئو را پیشنهاد می کنم. شما با سئو و بهینه سازی سایت تان برای گوگل می توانید به صورت قابل توجهی صرفه جویی در هزینه کنید.