تیزر سریال تو هم انسانی؟ با بازی کانگ سئو جون(پنیر در تله)با بازی کانگ سئو جون(پنیر در تله) … Secretary Kim با بازی پارک مین یونگ(ملکه هفت روزه/هیلر/به یادآور) پارک سئو جون(در راهم بجنگ/هوارانگ/او زیبا بود).