آش شله قلمکارآش شله قلمکار. هرچه دل تنگتان خواست بنويسيد و به اشتراك بگذاريد. لطفاً قبل از ارسال لینک، قوانین بالاچه را که در پایین صفحه ⬇ ⬇ ⬇ قرار دارد …