سئوسئو در مقابل ادوردز هزینه بسیار کمتری دارد و بازده آن در بلند مدت بسیار زیاد است زیرا وقتی سایتی در گوگل به صفحه اول برسد هزاران بازدید ارگانیک بدون …