بررسی وب سایت mr83.mihanblog.comبازنویسی URL, عالی لینک سایت استاندارد است. Underscores in the URLs, ما مشکلی در آدرس سایت شما پیدا کرده ایم ، دقت کنید خط فاصله در آدرس سایت باعث آسیب به سئو و بهینه سازی سایت می گردد. لینک در صفحه, We found a total of 51 links including 1 link(s) to files …