بررسی وب سایت aliarha.comعالی، در وب‌سایت شما از جدول‌های تودرتواستفاده نشده است. عالی،بر روی سایت شما روی تگ ها از استایل های مستقیم استفاده نشده است. عالی وب سایت شما از تعداد کمی فایل سی اس اس استفاده کرده است. عالی وب سایت شمااز تعداد کمی فایل جاوااسکریپت استفاده کرده است. عالی، وب‌سایت شما از مزایای فشرده سازی (جی …