یک عنوان سئو و مناسب برای پست هاچگونه می توانیم یک نام مناسب برای مطلب و نوشتار خود پیدا کنیم که به مزاج موتور های جستجو گری مانند گوگل خوشش بیاید و مطلب ما را در بالاترین نتیجه های صفحه اول قرار دهد ؟ شما هیچگاه نباید در هدف خود تنها موتور های جستجوگر را لحاظ کنید ! چون سطح هوش مصنوعی و الگوریتم های آن ها به حدی رسیده که فرق یک متن …