چه تفاوتی میان یک عنوان H1 و عنوان سئو (SEO title) وجود دارد؟عنوان سئو (SEO title) و نیز عنوان H1 در هر پستی نقشی تعیین کننده برای ورود مخاطبین و مراجعه آنها به محتواهای شما دارند. دراین مقاله با بررسی پلاگین Yoast به تفاوت در این دو عنوان پرداخته و می بینیم که چه تفاوتی میان این دو عنوان وجود دارد.